Kontakta oss    |    Skola/Kommun    |    Parkering    |    Service    |    Rea/Begagnat

Close
(0) artiklar
Din varukorg är tom.
Filters
Inställningar
Sök

Användarvillkor

Genom att gå in på och nyttja webbplatsen anses du ha accepterat våra användarvillkor. Halmén Musik AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Produkter och tjänster på webbplatsen

De produkter eller tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är i vissa fall inte tillgängliga för alla besökare eller marknader. Halmén Musik har ingen skyldighet att förklara varför avvikelser kan förekomma. Skulle villkor för de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen vara oförenliga med webbplatsens användarvillkor gäller produktens eller tjänstens villkor framför webbplatsens användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

Material på webbplatsen är avsedd endast som allmän information. För rådgivning kring specifika ärenden kontaktas Halmén Musik. Informationen är inte alltid uttömmande och fullt uppdaterad. Felskrivningar samt tekniska brister kan ibland förekomma. Trots hög ambition kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Halmén Musik ansvarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Rätt att använda material på webbplatsen

Halmén Musik varumärke eller tjänster får ej användas av annan än den som godkänts av Halmén Musik. Varumärke eller tjänst får inte heller användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer som "felaktig träff". Texter och bilder på webbplatsen är i vissa fall upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

Rätt att länka till och från webbplatsen

Halmén Musik ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Länkning från annan webbplats till Halmén Musiks webbplats är tillåten. Länken får dock inte förvanska eller förfela resultatet på Halmén Musiks webbplats. Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på Halmén Musiks webbplats och materialet får inte förvanskas eller förfelas. Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Frågor kring Användarvillkoren besvaras av Halmén Musik AB. Ansvarig för webbplatsen är Halmén Musik AB.

Kontaktuppgifter

Halmén Musik AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg
Tel: 042 - 215139
Epost: mail@halmenmusik.se 
Hemsida: halmenmusik.se
Org. nr: 556064-9468